Posem en contacte propietaris de terres i persones que busquen terres per conrear

Banc de Terres Ebrebiosfera

Què és el Banc de Terres Ebrebiosfera?

El Banc de Terres EbreBiosfera és un ecosistema territorial en el qual cooperen diferents entitats i organismes amb l’objectiu comú d’enfortir i dinamitzar el sector agrícola a les Terres de l’Ebre.

Aquest ecosistema d’organitzacions està format per:

 • Serveis centrals del BdT EbreBiosfera, el titular del qual és el COPATE, que ofereix els següents serveis als agents activadors locals:

Serveis TIC, mitjançant la plataforma BdT EbreBiosfera per a la gestió de les finques agrícoles i forestals

Serveis jurídics per donar garanties als propietaris i arrendataris, que inclourà la gestió dels contractes agraris i la mediació entre les parts

Serveis de formació, dinamització i intercooperació per al conjunt de l’ecosistema del banc de terres

 • Bancs de terres locals/sectorials, amb agents activadors que treballaran en la dinamització del sector agrícola. Aquests agents podran ser entitats jurídiques, com cooperatives agrícoles, administració pública o altres organitzacions que treballin en un territori o en un sector o cultiu concret, amb el propòsit comú d’enfortir el sector agrari.

Aquest ecosistema de BdT EbreBiosfera ajudarà, d’una banda, els propietaris a arrendar les seves finques, i d’altra banda, els nous pagesos a accedir a terres i a l’assessorament i serveis agraris que el territori li pot oferir.

Objectius del Banc de Terres EbreBiosfera

L’objectiu general del Banc de Terres EbreBiosfera és aportar un context d’innovació per tal d’enfortir i dinamitzar el sector agrícola a les Terres de l’Ebre, i es concreta en els objectius específics següents:

 • Afavorir el relleu generacional en el sector agrícola
 • Evitar el despoblament rural
 • Millorar l’economia local
 • Incrementar el valor afegit dels productes locals
 • Afavorir la incorporació de nova pagesia
 • Agrupar la gestió de finques per assegurar unitats d’explotació viables econòmicament
 • Difondre els recursos formatius existents al territori
 • Aglutinar els serveis i recursos per al sector
 • Mantenir el paisatge i el mosaic agroforestal
 • Millorar la biodiversitat
 • Disminuir el risc i l’impacte incendis forestals
 • Afavorir estratègies d’intercooperació entre els diferents agents del sector
 • Millorar la planificació estratègica territorial, tant en l’àmbit agrari com forestal

Què t’ofereix el BdT EbreBiosfera?

El Banc de Terres Ebrebiosfera ofereix diferents possibilitats, tant si ets propietari com si vols iniciar una activitat agrària.

Si ets propietari:

 • Tenir les terres cuidades i treballades
 • Obtenir una certa retribució econòmica o en espècies
 • Disposar de garanties jurídiques i mediació en contractes agraris

 

Si hi teniu interès, empleneu aquest formulari d’oferta de terres i envieu-lo a BdTEbreBiosfera@copate.cat

Si vols iniciar una activitat agrària:

 • Suport per trobar i arrendar les finques que necessites
 • Acompanyament per iniciar l’activitat
 • Formació

 

Si hi teniu interès, empleneu aquest formulari de petició de terres i envieu-lo a BdTEbreBiosfera@copate.cat

Si estàs interessat a iniciar una explotació agrícola i necessites arrendar terres,

posa’t en contacte amb nosaltres!

Mapa del Banc de Terres Ebrebiosfera

Tant si busques terres per conrear com si n’ets propietari, consulta el mapa del Banc de Terres Ebrebiosfera i t’ajudarem a trobar les millors finques per arrendar.