El COPATE hem participat en la “Jornada d’innovació al món rural. Una mirada a través dels projectes PECTs agraris de Catalunya”. Aquesta jornada ha estat organitzada per la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.

El món agrari s’afronta a reptes importants com són la pèrdua de pes demogràfic de les zones rurals envers les zones urbanes, l’abandonament de l’activitat agrària, la pèrdua continuada de biodiversitat, i el canvi climàtic, entre d’altres. Aquests reptes no es poden afrontar des d’una perspectiva aïllada de desenvolupament rural. Cal una visió sistèmica dels territoris que tingui en compte no només el territori rural, sinó també el territori urbà i les interaccions entre ambdós.

Els projectes PECT representen una oportunitat pels territoris per revertir aquestes dinàmiques i generar activitat econòmica innovadora, a través de la concertació dels actors, la participació ciutadana i la implicació dels centres de recerca i coneixement.

El COPATE hem presentat l’operació Simbiosi Rural, consistent en la creació del banc de terres EbreBiosfera, com ecosistema d’innovació territorial per al sector agrari i forestal a les Terres de l’Ebre.