El COPATE participa com a soci del projecte d’especialització i competitivitat territorial (PECT) EbreBiosfera. Dintre aquest projecte posem en marxa l’operació Simbiosi Rural, per tal de crear un banc de terres i serveis agraris per dinamitzar el sector agrícola i forestal a les Terres de l’Ebre.

Aquest banc de terres territorial (BdT EbreBiosfera) és un ecosistema de bancs de terres locals i sectorials amb el propòsit comú d’enfortir el sector agroforestal, millorar l’economia local, afavorir el relleu generacional i evitar el despoblament rural.

Una correcta gestió del sector forestal permetrà reduir la incidència dels incendis forestals, en el marc de la lluita contra el canvi climàtic, millorar la biodiversitat i reduir les necessitats d’energia tèrmica de fonts fòssils, tot afavorint la necessària transició energètica.